Stipendium 2019

Välkomna att söka Skapande Pedagogiks stipendium 2019, Förskolans språkmiljö. Berätta i text och bild hur du/ni arbetar för att barnen ska få tillgång till en inspirerande och kreativ språkmiljö på förskolan. Mer information hittar du längre ner på sidan.

Stipendiet omfattar 10 000 kronor och en signerad illustration av Anna Höglund ur bokserien som handlar om Mina och Kåge, samt ett bokpaket med signerade böcker inom förskolepedagogiken.

Vi är mycket hedrade över att få samarbeta med Anna Höglund kring 2019 års stipendium. Hennes barnböcker är välkända för oss inom förskolepedagogiken, uppskattade av både barn och pedagoger. Anna räknas till en av Sveriges främsta illustratörer och har samarbetat med författare som Ulf Stark, Barbro Lindgren och Eva Susso. För sitt arbete som författare och illustratör har hon belönats med såväl svenska som utländska litteraturpriser, bland annat Elsa Beskow-plaketten, Deutscher Jugendliteraturpreis, Augustpriset, Astrid Lindgren-priset och Heffaklumpen.

FÖRSKOLANS SPRÅKMILJÖ

-SPRÅKSKAPANDE MILJÖ: Hur kan inspirerande rum och ett rikt material skapa förutsättningar för lek, fantasi, högläsning, dialog och berättelser?

-SPRÅKSKAPANDE AKTIVITETER: Hur kan vi i det dagliga arbetet med planerade och spontana aktiviteter skapa förutsättningar för kommunikation, samarbete, intressanta frågeställningar och reflektion?

-SPRÅKSKAPANDE BARN: Hur kan barnen bli delaktiga i att utforska skriftspråk och bildspråk, med hjälp av olika material, digitala medier och skapande aktiviteter?

Om du/ni vill ha inspiration kring hur ett SPRÅKPROJEKT kan se ut i den pedagogiska praktiken rekommenderar vi boken Kreativitet och Barns lärande, från ett till fem år. My J Swahn och Birgitta Emriksson ger konkreta exempel i både bild och text, hur ett språkprojekt på tema Dinosaurier kan utformas.
Kreativa material, bilder, texter och olika medier skapar förutsättningar för inspirerande frågeställningar, lekmiljöer, samarbete, berättelser och dialog. Språk, kommunikation och lärande hänger oupplösligt samman. I den här miljön skapas det kunskaper om Dinosauriernas värld.

My J Swahn ingår i stipendie-kommittén.

JURY med bred kompetens
Mottagarna av stipendiet FÖRSKOLANS SPRÅKMILJÖ kommer att utses av en jury med bred kompetens inom språkforskning, förskolepedagogik och barnkultur.
Juryn kommer att presenteras på hemsidan under våren.

VÄLKOMNA att söka 2019 års stipendium FÖRSKOLANS SPRÅKMILJÖ

Maila din/er ansökan till oss. Berätta i bild och text hur du/ni arbetar för att skapa en stimulerande SPRÅKMILJÖ på förskolan. Ange var du/ni arbetar och ge en beskrivning av förskolan. (Barn får inte vara med på bilderna).

Stipendiet tilldelas dig/er personligen. Det tilldelas INTE din/er arbetsplats. Du kan göra en egen ansökan eller så ansöker du tillsammans med en kollega, eller tillsammans med arbetslaget.
Ansökan skickas till sp@skapandepedagogik.se senast den 30/8 2019

Har du frågor eller funderingar hör av dig under KONTAKT här på sidan.
Eller slå en signal 070 624 44 56

Följ oss på sociala medier
Facebook
Instagram